ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่น Healthway Plus

สารที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ คืออะไร?

สารก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ คือ สารที่จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า “อิมมูน” คือ ปฏิกิริยาไวต่อสารชนิดนั้น ทำให้ร่างกายถูกกระตุ้นภูมิและแสดงอาหารแพ้ออกมา เรียกว่า อาการภูมิแพ้ บางรายแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดเดียวกัน แต่การแสดงออกของภูมิแพ้จะแสดงออกมาแตกต่างกัน เช่น บางรายมีผื่นคันขึ้นบริเวณร่างกาย บางรายคัดจมูก ไอ จาม หรือ มีอาการแสบตา คันตา ตาแดง รวมถึง ภูมิแพ้ที่แสดงออกทางรูปแบบของภูมิแพ้ทางเดินอาการ มีอาการ ปวดท้อง ท้องเสียร่วมด้วย

สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ มีดังนี้

1. สารจากตัวไรฝุ่น และมูลของไรฝุ่น
2. สารจากฝุ่นควัน และ ฝุ่นละอองต่างๆ เช่น ควันบุหรี่ไอเสียจากรถยนต์เป็นต้น
3. ฝุ่นที่เกิดจากซากแมลงต่างๆ เช่น ยุง แมลงสาบ
4. ขนหรือเซลล์ผิวหนังที่หลุดร่วงสัตว์เลี้ยง เช่น ขนแมว ขนสุนัข เป็นต้น
5. เกษรดอกไม้
6. ยาในกลุ่มของ เพนิซิลลิน และ ยาแก้ปวด เป็นต้น
7. อาหาร สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้อาหารในบางราย มักเป็นอาหารประเภทโปรตีน เช่น อาหารทะเล อาหารจำพวกนม เป็นต้น
8. การเปลี่ยนแปลงของอากาศ
9. เชื้อรา เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ร่องลอยอยู่ในอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวัน พบได้ บริเวณตามเพดาน ไม้ หรือผ้า เป็นต้น

เมื่อมีอาการแพ้สารเหล่านี้ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ แต่หากอาการแพ้ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ต้องรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อทำการรักษา เพราะ โรคภูมิแพ้หากเป็นขั้นรุนแรงและเรื้อรัง จะมีอาการ ไซนัสอักเสบ หอบ แน่นหน้าอก ร่วมด้วย

สารก่อภูมิแพ้อยู่รอบๆตัว เราควรจะสังเกตตนเองอยู่เสมอว่าสารก่อภูมิแพ้ตัวไหน เป็นสารกระตุ้นให้เราเกิดภูมิแพ้ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้เรารับสารกระตุ้นที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ขึ้นอีก

Credit by : Healthway Plus
Writing by : Shika Shika