ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่น Healthway Plus

นอนกรน อันตรายขณะหลับ !

การนอนกรน ส่งผลให้หลายคู่มีปัญหาการใช้ชีวิตร่วมกัน เพราะไม่สามารถนอนห้องเดียวกันได้ เนื่องจากทนต่อเสียงกรนคนข้างๆไม่ไหว แต่คุณทราบไหมว่า การนอนกรน ไม่ใช่แค่เรื่องเสียงที่ดังรบกวนคนข้างกายแต่อันตรายต่อสุขภาพของคุณมากกว่าที่คิด

เพราะการนอนกรน คือ ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งส่งผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะ หัวใจ ระบบไหล เวียนโลหิต สมอง และปอด เพราะในขณะที่คุณมีอาการหยุดหายใจนั้น ออกซิเจนในเลือดจะต่ำลงทำให้เกิดความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย ร่วมกับการหายใจแรง จนกล้ามเนื้อต้องช่วยการหายใจเพื่อพยายามให้ลมหายใจผ่านต่ำแหน่งที่ตีบตัน ภาวะนี้สมองที่หลับสนิทอยู่จะถูกกระตุ้นให้ตื่น ทำให้การนอนหลับถูกขัดขวาง ทำให้ร่างกายต้องตื่นขึ้นมาเพื่อหายใจใหม่ โดยมีอาการสะดุ้งตื่น สำลักน้ำลายตนเอง หรือ หายใจแรงเหมือนขาดอากาศหายใจ

การนอนกรนแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ การนอนกรนชนิดที่ไม่อันตราย และ การนอนกรนชนิดที่อันตราย

การนอนกรนชนิดที่ไม่อันตราย คือ การกรนที่มีเสียงสม่ำเสมอ ไม่มีหายใจสะดุด ไม่มีอาการสำลัก เสียงกรนดังหรือไม่ดังก็ได้ เพราะเสียงกรนที่ดังไม่ได้บอกถึงชนิดการนอนกรนที่อันตราย

การนอนกรน ชนิดที่อันตราย คือ เสียงกรนเมื่อหลับไม่สนิทจะมีเสียงเดียวกันกับเสียงกรนที่ไม่อันตราย แต่เมื่อหลับสนิท เสียงกรนจะขาดช่วงไป เกิดอาการอุดตันของทางเดินหายใจ มีลักษณะกลั้นหายใจ และเมื่อหายใจได้ สมองจะถูกปลุกให้ตื่น ร่างกายจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาหายใจแรงทันที เพื่อให้ร่างกายได้รับอ๊อกซิเจนหลังจากนั้นสมองก็จะหลับ แต่เมื่อการหายใจติดขัดสมองจะถูกปลุกให้ตื่น เป็นแบบนี้วนไปทั้งคืน ทำให้คนที่นอนกรนมีอาการของการนอนหลับไม่เพียงพอ ทำให้เลือดไหลเวียนผิดปกติ สมองตื้อ คิดอะไรไม่ออก ง่วงนอนตลอดเวลา อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย ความต้องการทางเพศลดลง จนกระทั้งร่างกายทรุดโทรม

การนอนกรนจึงไม่ใช่แค่ส่งผลเสียต่อคนข้างกาย แต่ส่งผลสุขภาพโดยตรงกับผู้ที่นอนกรน หากคุณ หรือ คนข้างกายคุณนอนกรน ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาโรคนอนกรน หรือ ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ เพราะการนอนหลับเป็นการพักผ่อนร่างกายที่ดีที่สุด อย่าให้การพักผ่อนทำลายสุขภาพคุณเอง ปรึกษาแพทย์ก่อนที่อวัยวะภายในร่างกายจะทรุมโทรมลงเพราะการนอนกรน

Credit by : Healthway Plus
Writing by : Shika Shika